ห้อง - ค่าบริการ : เกสต์เฮาส์

    เกสต์เฮ้าส์ 7 color แต่ละหลัง ประกอบด้วยห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำ

    สามารถสอบถามค่าบริการทางหมายเลขโทรศัพท์ 08 1964 3151 หรือทางอีเมลล์   E-mail pmam_18@windowslives.com