ติดต่อ : เกสต์เฮาส์

     สอบถามรายละเอียด/จองห้องพักล่วงหน้าได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 08 1964 3151
หรือทางอีเมลล์   E-mail pmam_18@windowlive.com